• Finques Sant Vicenç
  • C/ de Mossèn Jacint Verdaguer, 250 local
  • 08620 Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)
  • 936563161
  • CONTACTE
Cerca avançada

Política de privacitat

Responsable del Tractament
L’empresa responsable del tractament de les seves dades en virtut d’aquestaPolítica de privacitat és:

GESTIÓ IMMOBILIARIA DE FINQUES SANT VICENÇ SL
NIF: B62313473
Domicili: C/ de Mossen Jacint Verdaguer, 250 - 08620 Sant Vicençs dels Horts(Barcelona)
Direcció de correu electrònic: vanessa@finquessantvicenc.com
Web: www.finquessantvicenc.com
Telèfon: 936563161
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el tomo 32745, folio 43, hojanúmero B- 215.718, Inscripció 5ª.

En GESTIÓ IMMOBILIARIA DE FINQUES SANT VICENÇ SL, reconeixem la importància deprotegir la seva informació personal i estem compromesos a tractar-la ambresponsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades.

La present política de privacitat pretén regular tots els aspectes relatius altractament de dades dels diferents usuaris que naveguen o faciliten les seves através dels diferents formularis situats en la web.

Dades Personals

Una dada personal, és la informació que l’identifica o el faidentificable. A través de la web, en les caselles establertes a tal efecterecollim les dades personals que l’usuari ens comunica: Nom, cognoms, correuelectrònic, telèfon, direcció postal, població, etc.així com totes aquellesdades que voluntàriament ens proporcioni a través de qualsevol de les xarxessocials de les quals l’usuari està registrat. En aquest cas, la privacitatdependrà de la configuració establerta pel mateix usuari així com dels termes icondicions de la pròpia xarxa social.

La visita de l’usuari a la web no implica que hagi de facilitar cap informaciósobre les seves dades personals. No obstant això, en cas de facilitar-les, lesdades seran tractades de forma lícita de conformitat en tot moment alsprincipis i drets recollits en el RGPD 2016/679 de 26 d’abril i la LOPDGDD3/2018 del 5 de desembre.

Finalitat, duració i legitimació del tractament
Les dades que l’usuari ens proporcioni les tractarem amb les següents finalitats:

· Atendre la sol·licitud o petició realitzada perl’usuari a través del formulari de contacte situat a la web. Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per poder tramitar i gestionar la seva sol·licitud, una consulta o qualsevol petició que realitza a través del formulari. Aquestes dades les conservem durant el temps necessari per complir la seva petició i durant el temps establert per la llei amb una duració mínima de 3 anys.

La base de legitimació del tractament de lesdades serà el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casellad’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la petició.L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense queaixò afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la sevaretirada.

· Millorar la seva experiència en navegar per laweb. Aquestes dades els conservarem mentre l’usuari no revoqui el seuconsentiment al tractament d’aquestes eliminant les cookies i durant el tempsestablert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

La base de legitimació per a millorar la sevaexperiència en navegar per la web és el consentiment que atorga l’usuari enacceptar les cookies. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment enqualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en elconsentiment previ a la seva retirada.


Cessió o comunicació de dades personals itransferències internacionals

Lesseves dades no es comunicaran ni seran cedides a tercers tret que existeixialguna obligació legal o a aquells prestadors vinculats al Responsable queactuen com a encarregats del tractament.
No es realitzen transferències internacionals, en cas què en algun momentpoguessin realitzar-se, se li comunicaria a fi d’obtenir el seu consentiment.

Actualització de dades
És important que perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en aquestes, en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquestes.
L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon amb la situació real, que està posada al dia i és exacta, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació.

Dades de Tercers
Si l’usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a GESTIÓ IMMOBILIARIA DE FINQUES SANT VICENÇ SL, garanteix que ha obtingut aquestes dades de forma lícita, que ha informat prèviamentels afectats, obtenint el seu consentiment per a comunicar-les i que la informació facilitada és exacta i veraç.

Caràcter obligatori de la informació sol·licitada
Tots els nostres formularis compten amb un asterisc (*) en les dades obligatòries. Si l’usuari no omple aquests camps, o no marca la casella d’acceptació de la política deprivacitat, no es permetrà l’enviament de la informació.

Ús de les contrasenyes
Per a poder accedir a l’Àrea Privada, l’USUARI haurà de “Iniciar Sessió” i incloure l’adreça del correu electrònic i contrasenya generada en el formulari de registre d’acord a les regles de complexitatque s’estableixin a cada moment a la web.

Els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol dels identificadors i/o contrasenyes que hagin seleccionat en el registre, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ni permetre el seu accés a persones alienes.

Així mateix, serà obligació de l’usuari notificar de forma immediata al Responsable qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, l’extraviament, o l’accés no autoritzat a aquests, amb la finalitatde conducta a la seva immediata cancel·lació.

Drets dels interessats
Té dret a accedir a les seves dades i a obtenir confirmació sobre el seu tractament, així com una còpia de les dades personals objecte de tractament. Té dret a actualitzar-les i a sol·licitar la rectificacióde les dades que siguin inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recaptades. Pot sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades i oposar-se al tractament d’aquestesrevocant el seu consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades. De la mateixa manera, té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Pot exercir els seus dretscontactant amb nosaltres C/ de Mossen Jacint Verdaguer, 250 - 08620 Sant Vicençs dels Horts (Barcelona). Email: info@finquessantvicenc.com


Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control a www.aepd.es

Tractament de dades de Menors d’edat
Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta web i accepta el seu tractament declara ser major de 14 anys, quedant prohibit l’accés i ús del portal a menors d’aquesta edat.Si en algun moment, el Responsable detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a la cancel·lació d’aquestes. Així mateix, els pares o tutors podran en qualsevol cas dirigir-se a GESTIÓ IMMOBILIARIA DE FINQUESSANT VICENÇ SL per a bloquejar el compte d’accés dels menors al seu càrrec que s’haguessin registrat falsejant la seva identitat.

Xarxes Socials
L’objecte de les eines com Facebook, Twitter, Instagram, etc. o altres xarxes socials és donar visibilitat i difusió a les activitats que desenvolupa la nostra organització. Aquestes eines emmagatzenen dadespersonals en els servidors dels serveis respectius i es regeixen per la seva pròpia política de privacitat. Es recomana la revisió i la lectura de les condicions d’ús i política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se, tenint encompte les diferents possibilitats de configuració en relació al grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.

Així mateix, el Responsable es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per tercers que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions.Com també el dret a bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Tractament de Cookies
Una cookie és un petit arxiu que es descarrega i emmagatzema en l’ordinador de l’usuari quan aquest accedeix a una pàgina web. Les cookies permeten a la web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperarinformació sobre els hàbits de navegació de l’usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer a l’usuari.
L’usuari té l’opció d’impedir la generacióde cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegador. Pot obtenir més informació llegint la nostra Política de Cookies.

C/ de Mossèn Jacint Verdaguer, 250 local
08620
Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)
  • Finques Sant Vicenç
  • C/ de Mossèn Jacint Verdaguer, 250 local
  • 08620 Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)
  • 936563161

© Finques Sant Vicenç 2024

Avisos legals